Mzdy

Zpracováváme pro klienty z podnikatelského i neziskového sektoru jejich personální a mzdovou agendu (PAM)

Obsahem personální agendy je zejména:

 • vytvoření vzorových pracovních smluv, dohod o provedení práce, dohod o pracovní činnosti, vzorů pracovních výkazů jakož i dalších formulářů potřebných pro oblast personalistiky a mezd (PAM)
 • organizace a vedení personální agendy zaměstnanců klienta
 • organizace vstupních, periodických a výstupních zdravotních prohlídek zaměstnanců
 • zajištění služeb BOZP

Obsahem mzdové agendy je zejména:

 • měsíční zpracování mezd zaměstnanců z předaných pracovních výkazů v dohodnutém termínu včetně všech nezbytných dokumentů ve vztahu k zaměstnancům, zaměstnavateli, zdravotním pojišťovnám, správě sociálního zabezpečení, finančním úřadům
 • vyhotovování dokladů vyžádané zaměstnanci (zejména potvrzení o příjmech, potvrzení pro sociální dávky, prohlášení poplatníka k dani z příjmu, potvrzení o zdanitelných příjmech, zápočtové listy, potvrzení pro úřad práce aj.
 • v návaznosti na ukončení účetního období (kalendářní rok) vyhotovení roční závěrky mezd včetně vytištění nezbytných dokladů vyžadovaných při kontrolách ze strany zdravotních pojišťoven, správy sociálního zabezpečení a finančních úřadů
 • vyhotovení v zákonných termínech finanční správou požadované daňové formuláře a jejich elektronické doručení na příslušné finanční úřady
 • vyhotovení evidenčních listů důchodového zabezpečení (ELDZ) a jejich elektronické doručení na příslušnou správu sociálního zabezpečení

V rámci PAM komunikujeme za Vás s finančními úřady a institucemi sociálního a zdravotního pojištění. Veškerou kontrolní činnost ze strany státních úřadů zajišťujeme v našich prostorách.

Madiv s.r.o. Zpracování mezd v reálném čase

 • Mzdy a personalistika v Hradci Králové
 • Více než 20ti letá spolupráce se širokou paletou fyzických i právnických osob
 • Bezkonfliktní komunikace se státní správou
Napište nám

Co pro Vás ještě můžeme udělat?

Naše služby poskytujeme zákazníkům z Hradce Králové a širokého okolí.

Jsme připraveni přebrat Vaše starosti s účetnictvím

Napište nám, jak Vám můžeme pomoci, rádi domluvime vřelé setkání

Zvažujete žádost o úvěr? Potřebujete poradit s dotacemi, pojištěním?

Pak jste opět na správném místě - JSME TU PRO VÁS MY : MADIV s.r.o. Hradec Králové